Inspiratiebron voor onze schooleigen visie:

STRENGHT IN UNITY
The power of a couple or team pulling together,
working for the same goal,
striving to reach a common destination,
is far greather than the sum of its parts.

STERKTE IN VERBONDENHEID
De kracht van een duo of team,
werkend voor eenzelfde doel,
strevend om eenzelfde bestemming te bereiken
is veel groter dan de som van haar delen.

Wij willen met onze visie:

  • Kinderen laten ontwikkelen tot vrije, competente en solidaire mensen die zin en betekenis vinden in leven en leren.
  • Optimaal inspelen op onze schooleigen context en op de unieke talenten van elke leerling met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft als voor diegenen die extra uitdaging kunnen gebruiken.
  • Geloven in de groeikracht van ieder kind

Bij het realiseren van deze visie rekenen we op een constructieve samenwerking met ouders die we zien als ervaringsdeskundigen en leerkrachten als onderwijsprofessionals, om onze kinderen optimale groeikansen te bieden.

Waarom kiezen voor DvM Basisschool?
  • Een ‘warme’ school met oog voor ELK kind en zijn/haar noden.
  • We bieden kwalitatief sterk onderwijs gedragen door een gedreven en hecht schoolteam.
  • We staan open voor vernieuwingen zowel wat materialen betreft (digiborden, ICT-materialen, gebouwen) als naar didactische aanpak.
  • We hebben een degelijk uitgebouwd zorgbeleid. Hierdoor is er een goede voorbereiding van KS naar LS en naar het secundair.
  • We hebben oog voor waarden: respect, verbondenheid, verantwoordelijkheid.
  • We verbinden leven en leren met elkaar
  • We werken aan een hechte schoolgemeenschap via ons jaarthema
 Meer weten?

Lees dan zeker de uitgebreide versie van ‘Onze visie op goed onderwijs’ na!