Begin en einde van de lessen

De lessen beginnen elke dag stipt om 8.30u en eindigen ‘s middags om 12.05u.
‘s Namiddags starten de lessen om 13.30u en eindigen om 15.35u.

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 7.00u in de refter van de basisschool
Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.45u tot 17.00u in luifel kleuterland (enkel voor kleuters)
Naschoolse opvang op woendag van 12.20u tot 16.00u op de speelplaats van de basisschool