Begin en einde van de lessen

De lessen beginnen elke dag stipt om 8.30u en eindigen ‘s middags om 12.05u.
‘s Namiddags starten de lessen om 13.35u en eindigen om 15.15u. De schoolpoort opent om 15.20u aan het Sint Martensplein 2A.

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 7.00u in de refter van de basisschool
Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.35u tot 18.00u in luifel kleuterland (enkel voor kleuters)
NIEUW: Naschoolse opvang op woensdag van 12.20u tot 18.00u op de speelplaats van de basisschool