Beste bezoeker, beste ouder, beste leerling,

Het schoolreglement 2022+2023 zit vanaf nu in een vernieuwd jasje. Sneltoetsen maken het mogelijk om direct terecht te komen bij de info die je zoekt.

Hoewel het nieuwe sjabloon er helemaal anders uitziet, is er inhoudelijk niet veel gewijzigd. Alle nieuwigheden werden in het rood aangeduid. Zo hebt u meteen zicht op de wijzigingen.

1. Schoolreglement – 2022-2023 – actuele versie

Naast het schoolreglement vindt u ook nog volgende documenten terug:

  • Onze schoolafspraken voor de leerlingen – zij maken integraal deel uit van het schoolreglement.
  • De documenten terug inzake medicatie en EHBO.
  • Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

 Onze schoolafspraken РSchooljaar 2022-2023

Medicatie en EHBO op school – addendum bij het schoolreglement

Goedgekeurde lijst EHBO – Bijlage 3.docx

Bijlage bij het schoolreglement – Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Alle documenten werden besproken en goedgekeurd op de vergaderingen van de schoolraad, ouderraad en raad van bestuur.