Inschrijvingen voor het schooljaar 2021 – 2022
 

inschrijven vanaf geboortejaar 2019

 

Broers en zussen + kinderen van personeel

Van maandag 1 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021

Sociale mix: iedereen kan inschrijven!
Voorrangsperiode voor indicator-leerlingen

Van maandag 8 maart 2021 om 8.00u  tot en met vrijdag 19 maart 2021

Vrije inschrijvingen

vanaf maandag 19 april 2021

Kinderen geboren in 2019 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2021 – 2022.

In onderstaand rooster vind je de instapdata terug voor het schooljaar 2021 – 2022. Op basis van de geboortedatum kan je dus nagaan wanneer jouw peuter kan starten op onze school.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

kinderen geboren t.e.m.
starten op
dus vanaf …
01/03/2019 1ste  schooldag van september 01/09/2021
08/05/2019 1ste  schooldag na de  herfstvakantie 08/11/2021
10/07/2019 1ste  schooldag na kerstvakantie 10/01/2022
01/08/2019 1ste  schooldag van februari 01/02/2022
07/09/2019 1ste  schooldag na krokusvakantie 07/03/2022
19/10/2019 1ste  schooldag na paasvakantie 19/04/2022
30/11/2019 1ste  schooldag na het hemelvaartverlof 30/05/2022
vanaf 1/12/2019 1ste  schooldag september 2022 01/09/2022

 

Kinderen geboren tussen 01/12/2019 en 31/12/2019 kunnen instappen op 1 september 2022 maar kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 februari 2021 (voorrangsgroep) of vanaf 8 maart 2021.

Omwille van de coronacrisis kunnen we enkel inschrijven na telefonische afspraak.