Op 1 februari 2022 start de eerste periode om in te schrijven voor het schooljaar 2022-2023.

Om alles vlot te laten verlopen maken we graag nog één en ander duidelijk.

Als ouder ben je op zoek naar de school die het beste past bij jouw kind.    

Een belangrijke en ingrijpende keuze.  Als basisschool met een heel lange onderwijstraditie in hartje Aalst stellen we onze school graag open voor jullie. In deze bijzondere corona-tijden gunnen we via de onderstaande filmpjes een blik achter onze schooldeuren.

Opendeur 2022 – kleuterschool
Opendeur 2022 – lagere school

Op onze website kan u ook meer info vinden over ons pedagogisch project en onze visie op goed onderwijs.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze school voor een kennismakingsgesprek of kom langs tijdens de opendeurdag van 19 februari 2022 tussen 14.00u en 17.00u. We maken graag tijd voor jou!

Overtuigd? Dan heten we jou van harte welkom in de familie van DvM Basisschool!

Om de eerste stappen in onze basisschool zo vlot mogelijk te laten verlopen zetten we de inschrijvingsprocedure graag even uiteen…

Vanaf wanneer kan je inschrijven en hoe moet je dit doen?

Er zijn 3 inschrijvingsperiodes:

1. Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel van dinsdag 1 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022

  • Tijdens deze periode kunnen enkel broers of zussen en kinderen van personeel van de basisschool ingeschreven worden.
  • Behoort u tot deze groep dan kan u het schoolsecretariaat contacteren via mail (info@dvmbasis.be) of telefoon (053 21 29 88) om af te spreken op welke manier de inschrijvingsformaliteiten kunnen vervuld worden.
  • Kennismakingsgesprek? Dit is ook mogelijk voor ouders van leerlingen die reeds op onze school zitten. Ouderbetrokkenheid hoort immers bij ons school-DNA. We maken, indien u dit wenst, ook graag tijd voor u.

2. Sociale mix met voorrang voor indicatorleerlingen (geboortejaar 2019,2020 en eerste leerjaar) van maandag 14 maart 2022 om 8.00u tot en met vrijdag 25 maart 2022 tijdens de schooluren.

  • Tijdens deze periode kan iedereen zich laten inschrijven maar zijn er plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen in PK (°2020) – 1KK (°2019) en het eerste leerjaar van de lagere school. Voor alle andere kleuterklassen en klassen van de lagere school kan iedereen inschrijven indien er vrije plaatsen zijn. Indien een leeftijdsgroep volzet is, kom je op de wachtlijst terecht. Vaak levert dit uiteindelijk nog een plekje op. Dit loont dus zeker de moeite!
  • U dient hiervoor fysiek langs te komen op school tijdens de schooluren. Opgelet: het inschrijvingsmoment bepaalt uw plaats op het inschrijvingsregister. Tijdig komen inschrijven is dus aanbevolen. Op maandag 14 maart 2022 voorzien we vanaf 8.00u het eerste inschrijvingsmoment.

 

3. Vrije inschrijvingen vanaf dinsdag 19 april 2022 tijdens de schooluren. Deze periode loopt tot de inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024.

  • Tijdens deze periode kan IEDEREEN zich laten inschrijven. Indien er nog vrije plaatsen zijn, krijgt u meteen bevestiging. Indien leeftijdsgroepen volzet zijn, kan uw op de wachtlijst geplaatst worden. U verneemt ook welke plaats u inneemt op de wachtlijst zodat u een inschatting kan maken of een effectieve inschrijving mogelijk zal zijn.
  • U dient hiervoor fysiek langs te komen op school.

NOTEER ALVAST DE JUISTE DATA IN JOUW AGENDA!
GEEF JE DIT OOK DOOR AAN GEÏNTERESSEERDEN? FIJN!

       Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

 

inschrijven vanaf   geboortejaar 2020

 

Voorrangsperiode voor broers en zussen + kinderen van personeel Van dinsdag 1 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022                                                                                     
Sociale mix: Iedereen kan inschrijven! Voorrangsperiode voor indicator-leerlingen in peuterklas en eerste leerjaar. Van maandag 14 maart 2022  om 8.00u tot en met vrijdag 25 maart 2022
Vrije inschrijvingen vanaf dinsdag 19 april 2022

 Mijn peuter is geboren in 2020. Wanneer kan mijn peuter starten tijdens het schooljaar 2022-2023?

Kinderen geboren in 2020 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2022-2023.

In onderstaand rooster vind je de instapdata terug voor het schooljaar 2022-2023. Op basis van de geboortedatum kan je dus nagaan wanneer jouw peuter kan starten op onze school.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via deze link: website Onderwijs Vlaanderen.

Instapdata peuters (°2020) – Schooljaar 2022-2023

kinderen geboren t.e.m. starten op dus vanaf …
01/03/2020 1ste  schooldag van september 01/09/2022
07/05/2020 1ste  schooldag na de  herfstvakantie 07/11/2022
09/07/2020 1ste  schooldag na kerstvakantie 09/01/2023
01/08/2020 1ste  schooldag van februari 01/02/2023
27/08/2020 1ste  schooldag na krokusvakantie 27/02/2023
17/10/2020 1ste  schooldag na paasvakantie 17/04/2023
22/11/2020 1ste  schooldag na het hemelvaartverlof 22/05/2023
vanaf 1/12/2020 1ste  schooldag september 2022 01/09/2023

OPGELET: Kinderen geboren tussen 01/12/2020 en 31/12/2020 kunnen instappen op 1 september 2023 maar kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 februari 2022 (voorrangsgroep) of vanaf 14 maart 2022.