Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022…

…kan vanaf  8 maart 2021 om 8.00u

Indien er geen plaatsen meer vrij zijn, komt u op een wachtlijst terecht.

De school brengt u binnen de 4 werkdagen op de hoogte over de status van uw inschrijving.

Vrije plaatsen DvM Basisschool schooljaar 2021-2022

Situatie 8 maart 2021 – 8.00u

Kleuteronderwijs — Geboortejaar 2016 5 plaatsen
Kleuteronderwijs — Geboortejaar 2017 15 plaatsen
Kleuteronderwijs — Geboortejaar 2018 18 plaatsen
Kleuteronderwijs — Geboortejaar 2019 30 plaatsen

 

Lager Onderwijs — 1ste leerjaar 2 plaatsen
Lager Onderwijs — 2de leerjaar 7 plaatsen
Lager Onderwijs — 3de leerjaar 5 plaatsen
Lager Onderwijs — 4de leerjaar 4 plaatsen
Lager Onderwijs — 5de leerjaar Volzet 
Lager Onderwijs — 6de leerjaar 1 plaatsen

 

Onthaalonderwijs anderstaligen 8 plaatsen

 

Op 1 februari start de eerste periode om in te schrijven voor volgend schooljaar. Om alles vlot te laten verlopen maken we graag nog één en ander duidelijk.

Vanaf wanneer kan ik inschrijven?

Er zijn 3 inschrijvingsperiodes:
1. Van maandag 1 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021 geldt een voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel. Tijdens deze periode kunnen enkel leerlingen inschrijven die tot deze categorie behoren. Na deze periode kunnen deze leerlingen geen beroep meer doen op hun voorrangsrecht. Ze kunnen wel nog inschrijven volgens de dan geldende procedures.
Er zijn geen inschrijvingen mogelijk tijdens de krokusvakantie.
HOE INSCHRIJVEN? U neemt contact op met de school via telefoon (053 21 29 88) of via mail (info@dvmbasis.be) . Bij deze contactname krijgt u de nodige info om de inschrijving in orde te brengen.

2. Van maandag 8 maart 2021 om 8.00u tot en met vrijdag 19 maart kan iedereen inschrijven. In deze periode wordt er wel een opsplitsing gedaan bij de inschrijvingen. Een aantal plaatsen worden voorbehouden voor indicatorleerlingen. Indien alle plaatsen volzet zijn, kom je op een wachtlijst terecht. Inschrijven kan vanaf maandag 8 maart om 8.00u en dit tijdens de schooluren. Er is dit schooljaar GEEN opendeurdag omwille van corona. Wie eerst komt, eerst maalt… .

HOE INSCHRIJVEN? Aangezien het moment van aanmelden een belangrijke rol kan spelen, hanteren volgende werkwijze en dit vanaf 08.03.2021 om 08.00u:
1. U belt de school op om u aan te melden op het nummer 053 21 29 88. Het tijdstip van uw oproep wordt genoteerd en meegenomen in de rangschikking van het inschrijvingsregister. Bij uw telefoontje wordt een afspraak gemaakt om de verdere inschrijving af te handelen. U krijgt binnen de 4 dagen bericht van de school of uw kind ingeschreven is of op de wachtlijst staat.
2. U stuurt een mail naar de school op het volgende mailadres: info@dvmbasis.be. Het tijdstip van ontvangst van de mail wordt genoteerd en meegenomen in de rangschikking van het inschrijvingsregister. Na uw melding wordt u door de school gecontacteerd om verdere afspraken te maken in verband met de inschrijving. U krijgt binnen de 4 dagen bericht van de school of uw kind ingeschreven is of op de wachtlijst staat.
Een plaats op de wachtlijst hoeft niet meteen te betekenen dat er geen plaats zal zijn. Indien de plaatsen voor de voorrangsgroep niet volledig ingevuld zijn, komen deze in de 3de periode terug vrij.

3. Vanaf maandag 19 april 2021 om 8.00u starten de vrije inschrijvingen. Er gelden op dit moment geen voorrangsregels meer, iedereen kan inschrijven indien er vrije plaatsen zijn.

HOE INSCHRIJVEN? U neemt contact op met de school via telefoon (053 21 29 88) of via mail (info@dvmbasis.be) . Bij deze contactname krijgt u de nodige info om de inschrijving in orde te brengen.

NOTEER ALVAST DE JUISTE DATA IN JOUW AGENDA!
GEEF JE DIT OOK DOOR AAN GEÏNTERESSEERDEN? FIJN!

       Inschrijvingen voor het schooljaar 2021 – 2022
 

inschrijven vanaf geboortejaar 2019

 

Broers en zussen + kinderen van personeel

Van maandag 1 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021

Sociale mix: iedereen kan inschrijven!
Voorrangsperiode voor indicator-leerlingen

Van maandag 8 maart 2021 om 8.00u  tot en met vrijdag 19 maart 2021

Vrije inschrijvingen

vanaf maandag 19 april 2021

Kinderen geboren in 2019 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2021 – 2022.

In onderstaand rooster vind je de instapdata terug voor het schooljaar 2021 – 2022. Op basis van de geboortedatum kan je dus nagaan wanneer jouw peuter kan starten op onze school.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

kinderen geboren t.e.m.
starten op
dus vanaf …
01/03/2019 1ste  schooldag van september 01/09/2021
08/05/2019 1ste  schooldag na de  herfstvakantie 08/11/2021
10/07/2019 1ste  schooldag na kerstvakantie 10/01/2022
01/08/2019 1ste  schooldag van februari 01/02/2022
07/09/2019 1ste  schooldag na krokusvakantie 07/03/2022
19/10/2019 1ste  schooldag na paasvakantie 19/04/2022
30/11/2019 1ste  schooldag na het hemelvaartverlof 30/05/2022
vanaf 1/12/2019 1ste  schooldag september 2022 01/09/2022

 

Kinderen geboren tussen 01/12/2019 en 31/12/2019 kunnen instappen op 1 september 2022 maar kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 februari 2021 (voorrangsgroep) of vanaf 8 maart 2021.

Omwille van de coronacrisis kunnen we enkel inschrijven na telefonische afspraak.

Wie al eens virtueel met onze school wil kennismaken kan via onderstaande links 2 filmpjes bekijken. filmpjes
Opendeur 2021 – kleuterschool
Opendeur 2021 – lagere school