1. Aankomen, aanwezigheid en verlaten van de school

 • Ik ben ten laatste 5 min voor aanvang van de lessen op school.
 • De lessen starten om 8u30.
 • Ik wacht nooit op straat bij de schoolpoort.
 • Ik ga voor het belteken niet alleen naar de klas.
 • Ik verlaat de school nooit zonder toestemming van de leerkracht of de directie.
 • Ik ga nooit zonder toestemming van mijn ouders of de school met iemand anders mee.
 • Als ik ‘s middags naar huis ga eten, bel ik aan bij de blauwe poort in de Molenstraat. Ik zorg dat de schoolpoort goed gesloten is.
 • Ik voetbal niet voor en na schooltijd.
 • Afspraken omtrent het binnenkomen en buitengaan van de school vind ik in de brief die ik in het begin van het schooljaar krijg.

2. Fietsers

 • Ik stap van mijn fiets bij aankomst aan de schoolpoort en stap te voet tot aan de fietsenkelder.
 • Ik plaats mijn fiets in de rekken van de fietsenkelder van de basisschool en ik doe mijn fiets op slot. Ik neem alle losse spullen mee.
 • Na het plaatsen van mijn fiets ga ik onmiddellijk naar de speelplaats.

3. Studie

 • Als ik iets vergeten ben, kan ik dit niet meer gaan halen in de klas.
 • Ik vraag dus ook geen sleutel aan de directeur of de leerkrachten.
 • Ik werk rustig door en stoor de anderen niet.
 • De studie voor het 1ste en 2de leerjaar bevindt zich in L2A en wordt begeleid door juf Hildegarde.
 • De studie voor het 3de-4de-5de-6de leerjaar bevindt zich in de refter en wordt begeleid door meester Ignace.
 • Ik ga na het belteken, om 15.50 uur, in de rij staan om in stilte naar de studie te gaan.
 • Ik laat me uitscannen bij het verlaten van de studie.

4. Voor- en naschoolse opvang

 • Als ik aankom tussen 7 uur en 8 uur ga ik naar de refter. Daar is steeds toezicht.
 • Ik wacht niet aan de schoolpoort of op de speelplaats.
 • Ik houd me aan de gemaakte afspraken en heb respect voor de opvangmoekes.

5. Omgangsvormen en kledij

 • Ik spreek altijd een verzorgde taal en ik ben beleefd tegenover iedereen. Dit zowel binnen als buiten de school.
 • Ik spreek iemand anders aan met de voornaam.
 • Ik verontschuldig me indien nodig.
 • Ik maak geen ruzie, ik pest, vecht, duw of stamp niet.
 • Ik ga respectvol om met schoolmateriaal en materiaal van anderen.
 • Ik draag verzorgde kledij. Ik draag geen hoge hakken, blote buiken, te korte rokjes en shorts (niet korter dan 5 cm boven de knie),..
 • Ik zorg voor een verzorgd kapsel.
 • Ik draag geen make-up.
 • Ik draag geen dure sieraden en uurwerken.
 • Jongens dragen geen oorring.
 • Een pet, muts of kap doe ik af in de schoolgebouwen.
 • Ik draag zorg voor mijn kledij. Ik hang mijn muts, sjaal en jas aan de kapstok.
 • Ik naamteken zoveel mogelijk. Ik vind mijn spullen bij verlies zo sneller terug.

6. Speelplaats en rijen

 • Bij het eerste belteken stop ik met spelen en ga ik naar de rij.
 • Bij het tweede belteken sta ik stil en zwijg ik.
 • Binnen de schoolpoort is het gebruik van een GSM door kinderen niet toegelaten! Er kan altijd -indien echt nodig- vanuit de school gebeld worden en dit na overleg met de directeur.
 • In de luifel speel ik niet met een bal of springtouw.
 • Op de speelplaats speel ik enkel met een mousse bal.
 • Op woensdag en op dagen dat het regent, speel ik niet met de bal.
 • Voetballen en spelen op het klimrek gebeurt volgens het beurtsysteem.
 • Ik laat rageartikelen zoals stickers, ruilkaarten, videospelletjes,… thuis.
 • Kwartetspelen, speelautootjes, rubiks kubus zijn wel toegelaten. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de spullen die ik meebreng van thuis.
 • Ik loop of sta niet op de banken. Ik gebruik de trap om naar beneden te gaan.
 • Ik plaats mijn boekentas op de daarvoor voorziene plaats.
 • Bij problemen, spreek ik eerst de leerkracht op toezicht aan.
 • Tijdens de speeltijd blijf ik op de speelplaats en loop ik niet rond in het schoolgebouw.
 • Ik gooi niet met zand.
 • Als ik pijn heb, laat ik dit weten aan de leerkracht op toezicht en laat ik me verzorgen.
 • Om 15.35 uur ga ik naar de speelplaats.

7. Middagpauze en eetzaal

 • Ik loop niet van mijn plaats en verlaat de eetzaal niet zonder toestemming.
 • Ik ga naar het toilet vóór ik de eetzaal binnen ga.
 • Ik neem een drankje uit de automaat vóór ik binnen ga in de refter.
 • Ik gebruik steeds een brooddoos voorzien van mijn naam.
 • Na het teken ben ik stil om samen te bidden. Na het bidden eet ik verder in stilte.
 • Na het signaal van de leerkracht leg ik mijn brooddoos rustig in de broodmand van mijn klas.
 • De taakjes worden rustig uitgevoerd wanneer de leerkracht hiervoor toestemming geeft.
 • Wie (soms) warm eet, krijgt een vaste plaats in de refter van de basisschool.
 • De kleuters eten in de refter van de bassischool.
 • Wie boterhammen eet, krijgt een vaste plaats in de refter van de secundaire school.
 • Wie in de refter van de secundaire school eet, wacht voor de luifel van kleuterland om samen met de leerkracht in stilte naar binnen te gaan.

8. Gangen, klaslokalen en toiletten

 • Ik laat niets op de grond rondslingeren.
 • Ik loop of speel niet op de trap. Ik kom in groep naar beneden met de leerkracht.
 • Ik glijd niet van de trapleuning.
 • Wanneer ik me tijdens de lesuren verplaats in de school doe ik dit rustig en ben ik stil.
 • Ik speel niet in de toiletruimte.
 • Ik ben steeds zuinig met water en papier.
 • Ik laat het toilet netjes achter en spoel steeds goed door.
 • Indien het toilet verstopt zit of het wc papier is op, laat ik dit weten aan het secretariaat.
 • Na ieder toiletbezoek was ik mijn handen met zeep.

9. Veiligheid en gezondheid

 • Ik breng geen blikjes of brikjes mee. Bij een verjaardag opteer ik voor een grote fles.
 • Ik breng een goed hersluitbare of herbruikbare drinkbus met water mee.
 • Ik neem geen zoete dranken mee zoals cola, limonade, ice –tea, aquarius,… .
 • Ik breng geen snoep mee naar school.
 • Woensdag is het fruitdag.
 • EHBO: kleine ongelukjes worden verzorgd. Spreek hiervoor de leerkracht van toezicht aan.
 • Ik mag enkel in een klas gaan helpen wanneer de leerkracht aanwezig is. Spreek met de leerkracht af dat hij/zij je komt halen op de speelplaats.
 • Bij winterweer gooi ik geen sneeuwballen en speel ik niet op de speeltuigen.

10. Leer- en handboeken en didactisch materiaal

 • Ik steek enkel wat ik echt nodig heb in mijn boekentas en lessenaar.
 • Ik draag zorg voor de boeken en het materiaal van de school.
 • Ik kaft alle boeken verzorgd. Ik kleef geen plakband op de boeken zelf.
 • In het begin van het schooljaar wordt materiaal van de school ter beschikking gesteld. Wanneer ik dit verlies of stuk maak, kan de school hiervoor een vergoeding vragen.

11. Afwijkend gedrag

 • Iedereen telt mee! Ik sluit niemand uit, ik pest niet, ik lach niemand uit.
  Stel je voor dat jijzelf niet mee mag doen. Dat doet pijn.
 • Ruzies kunnen uitgepraat worden. Vraag hulp aan de leerkracht van toezicht.
 • Wanneer ik gepest word, probeer ik dit zeker te vertellen aan mijn leerkracht voor ik naar huis ga. Me goed voelen op school is belangrijk.
 • Bij een opmerking blijf ik beleefd tegenover iedereen!

Goede afspraken maken goede vrienden!